buurtmakelaar@purmerend.nl | Gineke Slootman 06-12130487
Het warmteplan is door de raad vastgesteld. In dit plan geeft de gemeenteraad aan op welke manier er in het gebied Kop West omgegaan moet worden met de aansluiting van gebouwen op de collectieve energievoorziening voor verwarming. Er is een mogelijkheid om af te wijken van aansluiting op de collectieve voorziening, dat kan door voor een gelijkwaardig alternatief te kiezen. Het gelijkwaardige alternatief moet op zijn minst dezelfde energie- en milieuprestaties halen als de collectieve energie voorziening. De raad heeft eerder het Milieubeleidsplan gemeente Purmerend 2012 – 2016 vastgesteld. Omdat het hier de uitwerking van dit plan betreft dit in hoge mate een technisch voorstel.

Relevante downloads:
Zie voor meer informatie: www.stadsverwarmingpurmerend.nl